Ἀνακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΠΟ 22-11-2020 ΕΩΣ 28-11-2020

Κυριακή:
 7.30πμ - 9.30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Δευτέρα:
 7.00πμ - 8.30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 5.00μμ Ἑσπερινὸς

Τρίτη:
 7.00πμ - 8.30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 5.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Τετάρτη:
 7.00πμ - 8.30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 5.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Ὄρθρος
 
Πέμπτη:
 6.00πμ - 7.00πμ Ὧρες καὶ Θεία Λειτουργία
 5.00μμ Ἑσπερινὸς

Παρασκευή:
 7.00πμ - 8.30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 5.00μμ Ἑσπερινὸς
 
Σάββατον:
 7.00πμ - 8.30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 5.00μμ Ἑσπερινὸς
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την αρχή της νηστείας των Χριστουγέννων την Κυριακή, θα αρχίσει όπως κάθε χρόνο και το Σαρανταλείτουργο.