Ἀνακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 


Τετάρτη 01/08/2018:
 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Πέμπτη 02/08/2018:
 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις


Παρασκευή 03/08/2018:
 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Σάββατο 04/08/2018:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία
 6.00μμ Ἑσπερινὸς

Κυριακή 05/08/2018:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

Δευτέρα 06/08/2018: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία
 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Τρίτη 07/08/2018:
 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Τετάρτη 08/08/2018:
 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Πέμπτη 09/08/2018:
 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Παρασκευή 10/08/2018:
 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Σάββατο 11/08/2018:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία
 6.00μμ Ἑσπερινὸς

Κυριακή 12/08/2018:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

Δευτέρα 13/08/2018
 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Τρίτη 14/08/2018:
 6.00μμ Μέγας Ἑσπερινὸς

Τετάρτη 15/08/2018: ῾Η Κοίμησις τῆς Θεοτόκου
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Σάββατο 18/08/2018:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία
 6.00μμ Ἑσπερινὸς

Κυριακή 19/08/2018:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

Σάββατο 25/08/2018:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία
 6.00μμ Ἑσπερινὸς

Κυριακή 26/08/2018:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

Τρίτη 28/08/2018:
 6.00μμ Ἑσπερινὸς

Τετάρτη 29/08/2018:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία