Ἀνακοινώσεις

Η αγιογράφηση του ναού εξελίσσεται κατά το πρόγραμμα πολύ γρήγορα και δημιουργεί άλλη αίσθηση στον ναό. Ας προσπαθήσουμε να συμβάλουμε κατά το δυνατόν για να ολοκληρωθεί. Μερικές φωτογραφίες από την αγιογράφηση μπορείτε να δείτε εδώ (τελευταία ενημέρωση Αύγουστος 2019).

------------------------------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019


01-08-2019:
 6.00 μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

02-08-2019:
 6.00 μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

03-08-2019 Σάββατον:
 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 6.00 μμ Εσπερινός

04-08-2019 Κυριακή:
 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 6.00 μμ Εσπερινός καὶ Παράκλησις

05-08-2019:
 6.00 μμ Ἑσπερινὸς

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος
06-08-2019 Τρίτη:
 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 6.00 μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

07-08-2019:
 6.00 μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

08-08-2019:
 6.00 μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

09-08-2019:
 6.00 μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

10-08-2019 Σάββατον:
 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 6.00 μμ Εσπερινός

11-08-2019 Κυριακή:
 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 6.00 μμ Εσπερινός καὶ Παράκλησις

12-08-2019:
 6.00 μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

13-08-2019:
 6.00 μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

14-08-2019:
 6.00 μμ Μέγας Ἑσπερινὸς

῾Η Κοίμησις τῆς Θεοτόκου
15-08-2019 Πέμπτη:
 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

17-08-2019 Σάββατον:
 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 6.00 μμ Εσπερινός

18-08-2019 Κυριακή:
 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

24-08-2019 Σάββατον:
 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 6.00 μμ Εσπερινός

25-08-2019 Κυριακή:
 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

31-08-2019 Σάββατον:
 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 6.00 μμ Εσπερινός