Μετόχιον

Αγιογράφηση, 2019


Αγιογράφηση, 2018Ιερόν Μετόχιον Αγίου Χαραλάμπους, 2012