Ἐπικοινωνία

Μετόχιον
Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας
Ἃγιος Χαράλαμπος
Ἑξαδακτύλου 7
Θεσσαλονίκη 54635
Ἑλλάδα
Τηλ: 2310235054

Email: imacharalampous at gmail.com

(Η διεύθυνση email δίνεται με αυτό τον τρόπο για λόγους ασφαλείας ώστε να μην ανιχνεύεται από κακόβουλο λογισμικό το οποίο στη συνέχεια στέλνει ανεξέλεγκτα μηνύματα. Αντικαταστήστε το 'at' με το @ και σβήστε τα κενά)