Ἐπικοινωνία

Μετόχιον
Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας
Ἃγιος Χαράλαμπος
Ἑξαδακτύλου 7
Θεσσαλονίκη 54635
Ἑλλάδα
Τηλ: 2310235054
Email: agikas@past.auth.gr