Ἀνακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΠΟ 29/01/2023 ΕΩΣ 04/02/2023


ΚΥΡΙΑΚΗ 
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

ΔΕΥΤΕΡΑ 
7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
5.00μμ Ἑσπερινὸς

ΤΡΙΤΗ
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 5.00μμ Ἑσπερινὸς  καὶ Ἁγιασμὸς

ΤΕΤΑΡΤΗ
 8.00μμ  Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α  Τ Η Σ  Υ Π Α Π Α Ν Τ Η Σ

ΠΕΜΠΤΗ
 5.00μμ Ἑσπερινὸς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 5.00μμ Ἑσπερινὸς

ΣΑΒΒΑΤΟΝ
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 5.00μμ Ἑσπερινὸς