Ἀνακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΠΟ 23/06/2024 ΕΩΣ 29/06/2024

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ:

 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

 10.00 πμ Ἑσπερινὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (τῆς Γονυκλισίας)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ::

 8.00 - 10.30 πμ Ἡ Θεία Λειτουργία θὰ τελεστεῖ στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ

 6.00 μμ Ἑσπερινὸς

ΤΡΙΤΗ:

 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

 6.00 μμ Ἑσπερινὸς              

ΤΕΤΑΡΤΗ:

 6.00 μμ Ἑσπερινὸς καὶ Ὄρθρος

ΠΕΜΠΤΗ:

  6.00 πμ Ὧρες καὶ Θεία Λειτουργία

  6.00 μμ Ἑσπερινὸς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

 8.30 μμ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ:

 6.00 μμ Ἑσπερινὸς