Ἀνακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Ε' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ:

 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ:

 6.30 πμ Ἀκολουθία Μ. Τεσσαρακοστῆς *

 6.00 μμ Μέγα ᾽Απόδειπνον

ΤΡΙΤΗ:

 6.30 πμ Ἀκολουθία Μ. Τεσσαρακοστῆς

 6.00 μμ Μέγα ᾽Απόδειπνον

ΤΕΤΑΡΤΗ:

 5.30 πμ Ἀκολουθία καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

 6.00 μμ ᾽Απόδειπνον καὶ Μέγας Κανὼν

ΠΕΜΠΤΗ:

 5.30 πμ Ἀκολουθία καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

 6.00 μμ Μέγα ᾽Απόδειπνον

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

 5.30 πμ Ἀκολουθία καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

 7.00 μμ Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος

ΣΑΒΒΑΤΟΝ:

 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

 6.00 μμ Ἑσπερινὸς


*  Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Α´, Γ´, ΣΤ´, Θ´,  Ὧρες καὶ  Ἑσπερινὸς