Ἀνακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


Κυριακή 1/8:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 7.00μμ Ἑσπερινὸς, Παράκλησις καὶ Ἁγιασμὸς

Δευτέρα 2/8:
 7.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Τρίτη 3/8:
 7.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Τετάρτη 4/8:
 7.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Πέμπτη 5/8:
 7.00μμ Ἑσπερινὸς τῆς Μεταμορφώσεως

Παρασκευή 6/8:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 7.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Σάββατον 7/8:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 7.00μμ Ἑσπερινὸς

Κυριακή 8/8:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 7.00μμ Ἑσπερινὸς, Παράκλησις

Δευτέρα 9/8:
 7.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Τρίτη 10/8:
 7.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Τετάρτη 11/8:
 7.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Πέμπτη 12/8:
 7.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Παρασκευή 13/8:
 7.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Σάββατον 14/8:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 8.00μμ Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α  Τ Η Σ  Π Α Ν Α Γ Ι Α Σ