Ἀνακοινώσεις

Χριστός Ανέστη ! Αληθώς Ανέστη ! 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΠΟ 22-05-2022 ΕΩΣ 28-05-2022

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΤΕΙΔΟΣ:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

ΔΕΥΤΕΡΑ:
 6.00μμ Ἑσπερινὸς

ΤΡΙΤΗ:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 6.00μμ Ἑσπερινὸς

ΤΕΤΑΡΤΗ:
  6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Ὄρθρος

ΠΕΜΠΤΗ:
 6.00πμ Ὧρες καὶ Θεία Λειτουργία
 6.00μμ Ἑσπερινὸς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
6.00μμ Ἑσπερινὸς

ΣΑΒΒΑΤΟΝ
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
6.00μμ Ἑσπερινὸς