Ἀνακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΠΟ 24/01/2021 ΕΩΣ 30/01/2021

Κυριακή 
 7.00πμ - 9.30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Δευτέρα
 7.00πμ - 8.30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 5.00μμ Ἑσπερινὸς

Τρίτη
 7.00πμ - 08.30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 5.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

Τετάρτη
 7.00πμ - 08.30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 5.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Ὄρθρος

Πέμπτη
 6.00πμ Ὧρες καὶ Θ. Λειτουργία
 5.00μμ Ἑσπερινὸς

Παρασκεύη
 5.00μμ Ἑσπερινὸς

Σάββατον
 7.00πμ - 08.30πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 5.00μμ Ἑσπερινὸς

Διαβάστε εδώ για τη συμμετοχή σας στον Εκκλησιασμό.