Ἀνακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟ 28-05-2023 ΕΩΣ 03-06-2023


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ:

 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

ΔΕΥΤΕΡΑ:

 6.00μμ Ἑσπερινὸς 

ΤΡΙΤΗ:

 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

ΤΕΤΑΡΤΗ:

 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Ὄρθρος  

ΠΕΜΠΤΗ:

 6.00πμ Ὧρες καὶ Θεία Λειτουργία

 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Ἁγιασμὸς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παννυχίδα τῶν κεκοιμημένων

 Ψ Υ Χ Ο Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν

ΣΑΒΒΑΤΟΝ:

 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

 6.00μμ Ἑσπερινὸς