Ἀνακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
17-10-2021 ΕΩΣ 23-10-2021


Κυριακή:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Δευτέρα:
 9.00μμ  Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α  Σ Τ Ο Ν  Ν Α Ο  
Τ Ο Υ   Α Γ Ι Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ

Τρίτη:
 6.00μμ Ἑσπερινὸς και Παράκλησις

Τετάρτη:
 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Ὄρθρος

Πέμπτη:
 6.00πμ Ὧρες καὶ Θεία Λειτουργία
 6.00μμ Ἑσπερινὸς

Παρασκευή:
 6.00μμ Ἑσπερινὸς

Σάββατον:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 6.00μμ Ἑσπερινὸς