Ἀνακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΠΟ 13-06-2021 ΕΩΣ 19-06-2021

Κυριακή των Αγίων Πατέρων:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

Δευτέρα:
 6.00μμ Ἑσπερινὸς

Τρίτη:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία
 6.00μμ Ἑσπερινὸς

Τετάρτη:
 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Ὄρθρος

Πέμπτη:
 6.00πμ Ὧρες και Θ. Λειτουργία
 6.00μμ Ἑσπερινὸς

Παρασκευή:
 6.00μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παννυχίδα τῶν κεκοιμημένων

Ψ Υ Χ Ο Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν

Σάββατον:
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
 6.00μμ Ἑσπερινὸς