Ἀνακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΠΟ 25-02-2024 ΕΩΣ 02-03-2024

Α Ρ Χ Η   Τ Ρ Ι Ω Δ Ι Ο Υ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ:

 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

ΔΕΥΤΕΡΑ:

 5.00 μμ Ἑσπερινὸς

ΤΡΙΤΗ:

 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

 5.00 μμ Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις

ΤΕΤΑΡΤΗ:

 5.00 μμ Ἑσπερινὸς καὶ Ὄρθρος

ΠΕΜΠΤΗ:

 6.00 πμ Ὧρες καὶ Θεία Λειτουργία

 5.00 μμ Ἑσπερινὸς καὶ Ἁγιασμὸς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

 5.00 μμ Ἑσπερινὸς

ΣΑΒΒΑΤΟΝ:

 7.00 πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

 5.00 μμ Ἑσπερινὸς