Ἀνακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Δ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
 7.00πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ
 6.30πμ Ἀκολουθία Μ. Τεσσαρακοστῆς*
 5.00μμ Μέγα ᾽Απόδειπνον

ΤΡΙΤΗ
 6.30πμ Ἀκολουθία Μ. Τεσσαρακοστῆς
 5.00μμ Μέγα ᾽Απόδειπνον

ΤΕΤΑΡΤΗ
 7.00πμ Ἀκολουθία Μ. Τεσσαρακοστῆς
 7.00μμ Εσπερινός και προηγιασμενη Θ. Λειτουργία

ΠΕΜΠΤΗ
 6.30πμ Ἀκολουθία Μ. Τεσσαρακοστῆς
 5.00μμ Μέγα ᾽Απόδειπνον

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 5.30πμ Ἀκολουθία καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
 8.00μμ 
Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α  Τ Ο Υ  
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Μ Ο Υ  Τ Η Σ  Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ
 5.00μμ Ἑσπερινὸς

*  Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Α´, Γ´, ΣΤ´, Θ´,  Ὧρες καὶ  Ἑσπερινὸς