Μήνυμα εβδομάδας

16/12/2018
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ
Διανύομε την περίοδο της νηστείας των Χριστουγέννων και σήμερα εορτάζομε τους Προπάτορες -προφήτες, βασιλείς, αγίους, ποιμένες μεγάλους και μικρούς- οι οποίοι συνέβαλαν στο να φθάσει μέχρις εμάς ο Ιησούς Χριστός. Η εορτή των Προπατόρων είναι μία από τις ωραιότερες εορτές του χρόνου, διότι μας αποκαλύπτει ότι ο Χριστός, που ήταν ανενδεής των πάντων, έκανε τον εαυτό του να χρειάζεται εμάς, τους πανδεείς. Να δέχεται την δική μου καρδιά, τη δική σου φωνή, του τρίτου την ανάτασι, και του καθενός μας την μικρότερη δούλευσι, ακόμα και το κεράκι που θα του ανάψωμε. Η εορτή αυτή ευτρεπίζει τις ψυχές μας για να γιορτάσωμε όχι απλώς την γέννηση του Χριστού στον κόσμο, αλλά για να πανηγυρίσωμε την ένδον ημών χριστογονία, την έλευσι του Χριστού στην καρδιά μας, με βίωμα θεολογικό και φρόνημα εκκλησιαστικό.

Η νηστεία των Χριστουγέννων δεν είναι απλώς σαράντα νηστήσιμες ημέρες. Είναι μία παιδαγωγία να συγκεντρώσωμε τις δυνάμεις μας στην προσδοκία του Εμμανουήλ, του Θεού που ήταν, είναι και θα είναι μαζί μας, «ην, εστί και έσται». Μία παιδαγωγία, για να μπορέσωμε να του ανοίξωμε τα σπλάγχνα μας προσδοκώντας τον ως απόντα. Αυτό είναι το τραγικό πρόβλημά μας: Ο αόρατος, που θέλομε να είναι ορατός, μας φαίνεται τόσο απομακρυσμένος. Αυτός όμως είναι ο Θεός της καρδιάς μας, των παιδικών μας ονείρων, ο Θεός που μας χάρισαν οι γονείς μας από μικρά παιδιά.

Οι Προπάτορες συνήργησαν στην γέννηση του Χριστού. Δέχθηκαν την τιμή, ο Θεός να περιορισθή στα μέτρα τους, στις συνήθειές τους, στις ιδέες τους, στην ζωή τους, να μπεί μέσα στις αμαρτίες τους, στα όνειρά τους, και να τους καταστήση φορείς της θεότητός του.

Έχουν τόση σημασία για τη ζωή μας, ώστε η Εκκλησία μας τους αφιέρωσε δύο Κυριακές. Η πρώτη είναι η σημερινή, κατά την οποία διαβάζομε την ευαγγελική περικοπή του μεγάλου δείπνου. Το ανάγνωσμα είναι εσχατολογικό, φανερώνει ότι πρέπει να εισέλθωμε και εμείς στην ζωή των Προπατόρων, που βρίσκονται στην επουράνιο βασιλεία και συντρώγουν και συνευφραίνονται κάθε ημέρα με τον Χριστόν. Πρέπει να συμπεριληφθούμε και εμείς στο χορό των Προπατόρων, να συμφάγωμε μαζί τους και να γίνωμε ένα σώμα, αφού η Εκκλησία είναι μία.

Αρχιμ. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, Λόγοι εόρτιοι μυσταγωγικοί, Ίνδικτος, Αθήνα 2014, σ. 307-309 (σύνδεσμος μηνύματος)

09/12/2018
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ο όσιος πατήρ ημών Σπυρίδων ζούσε στην Κύπρο, στις αρχές του 4ου αιώνος, και ασκούσε ειρηνικά το επάγγελμα του βοσκού. Απλός στους τρόπους και ολιγογράμματος, δεν είχε όμως όμοιό του στην αγάπη για τον πλησίον, στην πραότητα, στην αγαθοεργία, στην ελεημοσύνη, στην φιλοξενία και στον ενάρετο βίο. Όπως ο πατριάρχης Αβραάμ, έτσι και ο Σπυρίδων έσπευδε να υποδεχθεί στην κατοικία του κάθε ξένο που εμφανιζόταν, και περιποιόταν τον επισκέπτη σαν να επρόκειτο για τον ίδιο τον Χριστό. Και δεν υπήρχε άνθρωπος φτωχός ή άπορος που δεν βρήκε στον Σπυρίδωνα κάποια βοήθεια.

Όταν ο άγιος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας συγκάλεσε την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο (325) για να καταδικάσει την δυσσεβή αίρεση του Αρείου, ο Σπυρίδων πήγε και εκείνος στην Νίκαια φορώντας τα ταπεινά ρούχα του βοσκού, για να ομολογήσει και εκείνος την Αλήθεια πλάι στους αγίους επισκόπους και ομολογητές και στις πλέον επιφανείς προσωπικότητες της εποχής του. Κατά την διάρκεια των συζητήσεων, ένας ματαιόδοξος φιλόσοφος οπαδός του Αρείου προκάλεσε τους Ορθοδόξους σε μια συζήτηση περί Αγίας Τριάδος. Ο ταπεινός βοσκός προχώρησε και πήρε τον λόγο παρότι κάποιοι προσπάθησαν να τον εμποδίσουν φοβούμενοι την απαιδευσία του στην γλώσσα. Προς μεγάλη έκπληξη όλων, κατατρόπωσε τα σοφίσματα του αντιπάλου του με την απλότητά του και με την αυθεντία των λεγομένων του που εμπνέονταν από το Άγιο Πνεύμα. «Η Αγία Τριάς, αν και τρία Πρόσωπα και τρεις Υποστάσεις, είναι είς Θεός και μια ουσία άρρητος και ακατάληπτος, την οποία ο νους του ανθρώπου δεν μπορεί να χωρέσει και να καταλάβει» είπε. «Και μολονότι δεν θα έπρεπε να παρομοιάσουμε την άκτιστο και υπερούσιο Φύση με κτιστό και φθαρτό δημιούργημα, επειδή δεν πιστεύει κανείς εύκολα αν δεν δει με τους σωματικούς οφθαλμούς, θα σας αποδείξω την αλήθεια με την κεραμίδα αυτή που είναι επίσης τρισύνθετος και μιας ουσίας και φύσεως». Έκανε με το δεξί το σημείο του Σταυρού και στο αριστερό χέρι κρατούσε μια κεραμίδα. Είπε: «Εις το όνομα του Πατρός», και ευθύς το πυρ που είχε ψήσει την κεραμίδα ανέβηκε προς τα άνω˙ «και του Υιού», και ευθύς το νερό που έπλασε την κεραμίδα χύθηκε κάτω˙ «και του Αγίου Πνεύματος», και άνοιξε την παλάμη όπου είχε μείνει μόνο το χώμα από το οποίο ήταν φτιαγμένη η κεραμίδα. Όλοι έμειναν έκθαμβοι μπροστά στο θαύμα˙ο αρειανόφρων φιλόσοφος ασπάσθηκε την ορθόδοξη πίστη και παρότρυνε και τους άλλους οπαδούς του αιρεσιάρχη να αφήσουν την πλάνη της ανθρώπινης σοφίας για να βρουν στην Εκκλησία τα ζείδωρα νάματα του Αγίου Πνεύματος.

Χωρίς να το θέλει απέκτησε μεγάλη φήμη στη Μεγαλόνησο και όταν εκοιμήθη ο επίσκοπος της μικρής πόλης της Τριμυθούντος, κοντά στην Σαλαμίνα, ομόφωνα οι πιστοί εξέλεξαν τον Σπυρίδωνα διάδοχό του και ποιμενάρχη τους. Παρά την τιμή και το αξίωμα, ο ταπεινός βοσκός δεν άλλαξε καθόλου την βιοτή του: φορούσε πάντα τα ίδια πτωχά ενδύματα, τον ίδιο σκούφο από πλεγμένα φοινικόφυλλα˙ παντού πήγαινε με τα πόδια, βοηθούσε στις γεωργικές εργασίες και όπως και πριν, φύλαγε το κοπάδι του. (σύνδεσμος μηνύματος)

02/12/2018
Άγιος Νικόλαος
Εορτάζομε τον Άγιον, προσκυνούμεν και το τίμιον λείψανον, που εσώθη τότε με την ανακομιδήν του. Και, ναι μεν πικραθήκαμε, διότι από την Ανατολήν έφυγε εις την Δύσιν, κάψει οι Ισμαηλίται αλλά διεσώθη. Θα το είχαν κατασπαράξει, ίσως, ή θα το είχαν χωνιάσει κάπου, θα το είχαν, κατά το συναξάρι, και ό,τι άλλο θα ημπορούσε να πάθει. Αυτός, λοιπόν, μας συνήγαγε όλους και συνάγει περί εαυτόν, μάλλον γύρω από τον Χριστόν, Ανατολήν και Δύσιν.

Συζητούσαμε χθες διά την μεταφοράν της Ορθοδοξίας και του φωτός από την Ανατολήν προς την Δύσιν, που πραγματοποιείται εις τας ημέρας μας. να, όμως, που προηγήθηκε, πολύ-πολύ ενωρίτερα, ο άγιος Νικόλαος. Εν Ανατολή ποιμένας εν ζωή τα πνευματικά του τέκνα και συνεχίζων διά των προσευχών του να ποιμαίνει τους πιστούς, ο άγιος Νικόλαος εδέχθη και απεφάσισε να αναχωρήσει εντεύθεν, να μεταφέρει το ιερόν σκήνος του εις την Δύσιν, εις το Μπάρι, όπου εισέτι διαφυλλάσονται τα άγια και τίμια λείψανα, τα οποία και μυροβλύζουν.

Άθελα μας έρχεται εις τον νουν μας ο λόγος του Κυρίου˙ «Εν τη οικία του Πατρός μου μοναί πολλαί εισίν». Δεν λέγει «εις την βασιλείαν των ουρανών» αλλά «εν τη οικία του Πατρός μου». Μέσα εις το έν, η αγία Εκκλησία. Ανατολή και Δύσις συγκεντρώνονται μέσα εις αυτό το σώμα του Χριστού που το εχάρισεν ο άναρχος Πατήρ εις τον συνάναρχον Υιόν του. Το σώμα αυτό το έδωκε και εις ημάς, ώστε, τω όντι, σώμα μας να είναι σώμα του Χριστού. Ελαβεν από ημάς και ελάβομεν εκ του πληρώματός του. Είμεθα, λοιπόν, ένας οίκος άπαντες, Ανατολή και Δύσις είναι μοναί επι τη γης, και εν ουρανοίς είναι πολλαί άλλαι μοναί.

………………..Είναι παγκόσμιος άγιος και παντού οπτάνεται, μέσα εις τους στροβίλους της ξηράς και τας θυέλλας της θαλάσσης. Οι άνθρωποι τον αναγνωρίζουν ευθύς. Εις το πρόσωπον και εις την εμφάνισιν είναι γνωστότατος εις όλον τον κόσμον, εις τους ορθοδόξους, ακόμη και εις αλλοεθνείς και αλλοδόξους. Ο άγιος Νικόλαος εν πάση οδύνη, περιστάσει και ανάγκη, και εις αφεγγείς ημέρας και μέσα εις φρικώδεις νύκτας έκανε και συνεχίζει να επιτελεί το έργον του, την φανέρωσιν του αοράτως ενεργούντος δι’ αυτού Θεού.

Αρχιμ. Αιμιλιανού, Σφραγίς Γνησία, «Ο Άγιος Νικόλαος διαλαλητής μας προς τον Θεόν» (σύνδεσμος μηνύματος)

25/11/2018
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Μέσα στη σύνολη ανθρώπινη κοινωνία υπάρχει μία κοινότητα που μόνη αυτή μπορεί να συλλάβει την υπερβατική μας κλήση: είναι η Εκκλησία, μία επίλεκτη κοινότητα, της οποίας τα μέλη δεν έχουν επιλεγεί για να αποκτήσουν προνόμια, αλλά για να εκπληρώσουν κάποιο καθήκον……..

Ο Χριστός μας είπε πως είμαστε σαν μία ουράνια αποικία πάνω στη γη, μία προφυλακή της Βασιλείας του Θεού, συστρατιώτες Κυρίου στον αγώνα για την απελευθέρωση του κόσμου από τις δυνάμεις του κακού και του θανάτου.

Η Εκκλησία δεν είναι μία ανθρώπινη κοινότητα, που έχει στραφεί προς τον Θεό, υπακούει στον Θεό, επικεντρώνεται στον Θεό. Είναι ένα ζωντανό σώμα, και αυτό το σώμα είναι συγχρόνως ανθρώπινο και θείο. Έχει μία ορατή πλευρά, εμάς, και μία αόρατη, τον Θεό, κι εμάς εν Θεώ και τον Θεόν εν ημίν.

Η Εκκλησία είναι ένα σώμα μυστηρίου μέσα στην οποία, δια του Αγίου Πνεύματος, γινόμαστε αυτό που είναι ο Χριστός, όπως ακριβώς κι Εκείνος έγινε αυτό που είμαστε εμείς. Μέσα στην Εκκλησία οι ζωές μας, ενωμένες με τον Χριστό, τελούν υπό την σκέπη του Θεού. Η διάσταση που κάνει την Εκκλησία ουσιαστικά διαφορετική από τον κόσμο είναι η εσχατολογική. Η Εκκλησία ανήκει από τώρα στον αιώνα τον μέλλοντα. Γι᾽ αυτό ακριβώς το Πνεύμα του Θεού είναι παρόν στη ζωή της Εκκλησίας. Γι᾽ αυτό το επικαλούμεθα στις ευχές της Θείας Ευχαριστίας. Η Βασιλεία είναι ήδη παρούσα – η Βασιλεία μέσα στην οποία θα εκπληρωθούν τα πάντα. Ο Θεός είναι ήδη τα πάντα τοις πάσι, όπως είναι ήδη παρών στον άρτο και τον οίνο.

Και επειδή ακριβώς η Εκκλησία έχει γνώση των πραγμάτων, όχι μόνον στη σημερινή θλιβερή τους κατάσταση, αλλά και στην τελική τους αποκατάσταση, γι᾽ αυτό είναι σε θέση μέσα από αυτό το θλιβερό και συχνά απάνθρωπο κόσμο να αναπέμπει ευχαριστίες για όλα τα δημιουργήματα. Ευχαριστεί για την έσχατη αποκατάστασή τους, κι όχι για την παρούσα τους κατάσταση, που είναι απαράδεκτη από τον κόσμο και από τον Θεό. Η Εκκλησία δεν βλέπει μόνο τον σκοτεινό κόσμο της αμαρτίας, αλλά τον μεταμορφωμένο, έναν κόσμο στον οποίο η ανάσταση και η αιώνια ζωή είναι ήδη παρούσες.

Γι᾽ αυτό η Εκκλησία δεν ξεχωρίζει μεταξύ ζώντων και τεθνεώτων. Ο Θεός δεν είναι Θεός των τεθνεώτων , είναι Θεός των ζώντων. Για Εκείνον όλοι οι άνθρωποι είναι ζωντανοί, όπως και για την Εκκλησία. Μέσα σε αυτή την εσχατολογική προοπτική είναι δυνατό να δούμε τον θάνατο ως τη μεγάλη μας ελπίδα και με χαρά να περιμένουμε την κρίση και την έλευση του Χριστού. Μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας μπορούμε να λέμε: « Κύριε Ιησού, έλα γρήγορα». 

Η ιστορία και η αιωνιότητα ταυτίζονται εσχατολογικά και ευχαριστιακά. Οι προσευχές της Εκκλησίας δεν περιλαμβάνουν μόνο τα μέλη της, αλλά, μέσω αυτών, ολόκληρο τον κόσμο. Η Εκκλησία βλέπει τον κόσμο ολόκληρο ως την εν δυνάμει Εκκλησία, τη σύνολη Εκκλησία στην οποία προσβλέπει. Και μέσα στην Εκκλησία, μέσα σ᾽ αυτή την εσχατολογία τα πάντα βρίσκονται εν εξελίξει. Έχουμε μία ζωντανή κοινωνία μεταξύ των αγίων και των αμαρτωλών με όλους τους ζωντανούς και τους νεκρούς. 
Από το βιβλίο: Αντωνίου Σουρόζ, Θέλει τόλμη η Προσευχή, εκδ. Ακρίτας, σ. 91-93 (σύνδεσμος μηνύματος)

18/11/2018
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
….Ο Χριστός συνεχίζει τις καθόδους του, την κένωσή του, με το να καθιστά μέτοχον του εαυτού του την καρδιά, την σκέψη, το μυαλό, την αμαρτία του καθενός. Αίρει τα πάντα επάνω του, για να μπορεί, κρυπτόμενος όπισθεν αυτών, να διευκολύνει τον άνθρωπο να τον κρατά δέσμιο της αγάπης του, χωρίς να αναιρεί την ελευθερία του.
Αυτόν τον μεγάλο ρόλο έπαιξε θαυμάσια και η Θεοτόκος στην ζωή του Χριστού, με την απλότητα της φύσεώς της, με την σοφία της καρδιάς της και με την ολοκληρία της βουλήσεως και της καθαρότητός της. Όταν δοκίμασε ο αρχιερεύς τον Ιωσήφ και την Θεοτόκο, εξεπλάγη για την πληρότητα της καθαρότητος, της αγιότητος και της ακεραιότητος της ζωής της. Δεν υπήρχε τίποτε που να τεμαχίζει την ύπαρξή της, διότι η αμαρτία, δηλαδή η απόστασις του ανθρώπου από τον Θεόν, τεμαχίζει τον άνθρωπο. Εκείνη, όπως και ο Ιωσήφ, βρέθηκαν ακέραιοι. Αυτό ήταν προίμιο της ολοκληρίας του Χριστού, όπου βρίσκομε και εμείς τον εαυτό μας και νοιώθομε το πλήρωμα της αγιότητος και της τελειότητος του Θεού.
Η Παναγία δεν έκανε τίποτε άλλο στην γη, παρά μόνον υπηρέτησε την κένωση και το κρύψιμο του Θεού, για να μπορούμε εμείς να τον έχωμε, χωρίς να αντιδρούμε. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Είναι δυνατόν κάποτε να θέλεις συμβουλή ή να χρειάζεσαι ευλογία ή και μερικά χρήματα. Επειδή όμως αντιδράς σε μένα, εγώ τα δίνω στον φίλο σου ή σε κάποιον άλλον, για να σου τα δώσει. Εσύ τότε τα παίρνεις, του φιλάς τα χέρια και κλαίγοντας του λες: Με έσωσες σήμερα. Τα δέχεσαι, χωρίς να ξέρεις ότι πίσω από αυτόν κρύβομαι εγώ. Κάτι ανάλογο κάνει και ο Θεός.
……………………………………………………
Μετά τον Κύριον η Θεοτόκος ήταν το τελειότερο πλάσμα που μπορούσε να σιωπά, αν και έκρυβε μέσα της έναν Θεόν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός χρησιμοποίησε γυναίκα στο σχέδιο της οικονομίας του, παρ’ ότι αυτή δύσκολα σιωπά. Το πέτυχε με την Παναγία, γι αυτό και τα κείμενά μας περιέχουν χωρία, που δείχνουν πόσο εκλεκτή ήταν από όλες τις γυναίκες ανά τους αιώνες. Έπρεπε να περάσουν αιώνες, για να βρεθεί το πρόσωπο της Παναγίας και να κρύψει εντός της τον Χριστόν. Η κρυμμένη ζωή της δείχνει ότι όλα τα γεγονότα της ζωής της είναι μυστικά και δεν πρέπει να εξιχνιασθούν, γιατί δεν αντέχει ο άνθρωπος την αποκάλυψή τους.
Τα απόκρυφα χρησιμοποιούν ωραιότατες απλές σκηνές, που κρύβουν το μεγαλείο της φύσεώς της αλλά και της αληθείας. Στην απορία, λόγου χάριν, και τον εντυπωσιασμό της Σαλώμης κρύβεται όλο το δόγμα της παρθενίας και της αειπαρθενίας της Θεοτόκου, ενώ εμείς θα έπρεπε να γράψωμε πολλούς τόμους για το θέμα αυτό. Υπάρχει επίσης η παράδοσις, η οποία επεκράτησε στην Εκκλησία μας, ότι, όταν οι ιερείς βρέθηκαν σε δύσκολη θέση για το αν θα μπορούσε η Παναγία να συνεχίσει να μένει στον ναό, άφησαν την ευθύνη της αποφάσεως στον Ζαχαρία. Εσύ, του είπαν, που την έβαλες στον ναό, εσύ τώρα κανόνισε: ρώτησε τον Θεόν και κάνε ό,τι σου πει. Εμείς μπορούμε μόνον να σιωπήσωμε για το γεγονός το οποίο συνέβη.
Επίσης σε παρόμοια δυσχέρεια βρέθηκε ο Ζαχαρίας, όταν η Παρθένος γέννησε τον Χριστόν. Μη μπορώντας οι ιερείς να καταλάβουν το γεγονός, χρειάστηκε εκείνος να απολογηθεί ότι η Παναγία όχι μόνον ήταν, αλλά και είναι παρθένος. Το μυστήριο της αειπαρθενίας κρύβει στην πραγματικότητα το μυστήριο του Θεού, όλα τα γεγονότα της ζωής του. Όταν οι Ιουδαίοι άκουσαν να λέγεται ότι η Παναγία παρέμεινε παρθένος και μετά την γέννηση του Χριστού, εξεμάνησαν. Συνέλαβαν τον Ζαχαρία, τον κτύπησαν και εν συνεχεία τον λιθοβόλησαν. Έτσι ο αρχιερεύς του Θεού εκοιμήθη ως μάρτυς της αειπαρθενίας της Θεοτόκου. Η κλειστή θύρα της Θεοτόκου κρύβει τα απόρρητα μυστήρια, τον ίδιο τον Θεόν. Όλα τα γεγονότα της ζωής της Θεοτόκου εντύπωναν τον Χριστόν. Η είσοδος, επί παραδείγματι, στα Άγια των Αγίων εσήμαινε την κατάργηση της νομικής αρχιερωσύνης και την είσοδο δια του Χριστού της νέας ιερωσύνης, της νέας βασιλείας και της πραγματικής σωτηρίας, η οποία κρυβόταν πίσω από τις ιουδαϊκές θυσίες.

Αρχιμ. Αιμιλιανού , Λόγοι Εόρτιοι Μυσταγωγικοί, Εισόδια της Θεοτόκου Γέννησις του Χριστού – Μοναχική Πολιτεία, Κατήχησις στο Ι. Κοινόβιο Ορμυλίας, 21.12.1980 (σύνδεσμος μηνύματος)
 

11/11/2018
Αγαπητοί χριστιανοί! Ο Θεός δεν είναι φτωχός, δεν έχει ανάγκη από τίποτα, γιατί από τίποτα δεν στερείται. Μη, λοιπόν, προσφέρεις ξένες δεήσεις και προσευχές για την ικανοποίηση της θείας ευσπλαχνίας, που συ πρόσβαλες, για να εξιλεώσεις το Θεό, που παροργίστηκε, γιατί δεν ωφελείσαι σε τίποτα. Αμάρτησες; Αισθάνεσαι το βάρος της αμαρτίας; Σε ελέγχει η συνείδησή σου; Φρόντισε να ανακουφισθείς, φρόντισε να βάλεις τέρμα στον έλεγχο της συνείδησης.

Ο πνευματικός είναι ο μόνος γιατρός. Ζήτησε με φροντίδα μάλλον τα φάρμακα, παρά τις ευχές και τις δεήσεις˙ αλλά κι αν αυτές τις ζητήσεις, μη παραλήψεις όμως τα φάρμακα. Όπως, όταν αρρωσταίνουμε, καθώς διδάσκει ο Απόστολος Ιάκωβος, ζητάμε μεν τις προσευχές, αλλά με το λάδι του Ευχελαίου χριζόμαστε, έτσι κι εδώ, ζήτησε το φάρμακο, κι αν είσαι πλούσιος, δώσε στους αγίους (=ευσεβείς χριστιανούς) να εύχονται για σένα και συ προσευχήσου μαζί τους. Η δέηση αυτών, που προσεύχονται για σένα, να είναι έκφραση του βαθυτάτου σου πόθου, για την εξιλέωση του θείου. Διαφορετικά δεν σε ωφελεί η πληρωμή και οι δεήσεις των άλλων, αν συ αμελείς. Γιατί, συ σε τίποτα δεν έγινες ως προς τον εαυτό σου ηθικότερος.

Αγαπητοί, πρόκειται για την ηθική αναγέννηση. Πρόκειται για χριστιανικό βίο. Πρόκειται για ενάρετο και σεμνό τρόπο ζωής. Πρόκειται να φέρουμε κοντά μας, να γίνει δικός μας ο Θεός. Πρόκειται για την τελειότητα και την αγιότητα. Γιατί, αν γίνουμε τέτοιοι, γινόμαστε μέτοχοι αιώνιας ζωής.

Αν, λοιπόν, δεν αγωνισθούμε, τίποτα δεν κατορθώσαμε και είναι μάταιες και οι δεήσεις των πνευματικών, μάταιες και οι δεήσεις των προσευχομένων και ευεργετουμένων με μισθό, μάταια και τα σαρανταλείτουργα, που γίνονται γι’ αυτόν που δεν μετανόησε και δεν ικανοποίησε το θείο. Σωζόμαστε με τη συντριβή της καρδιάς.

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Για την επιμέλεια της ψυχής. (σύνδεσμος μηνύματος)

04/11/2018
…..Οι άγγελοι είναι νόες, πνεύματα, κάτι ανάλογο με τον άυλον Θεόν. Βεβαίως, δεν είναι όμοιοι με τον Θεόν, διαφέρουν πολύ, διότι δεν είναι τόσο άυλοι, όσο ο Θεός. Αυτοί έχουν κάποια υλικότητα, κάποια παχυλότητα, αλλά δεν είναι υλικοί, όπως ο άνθρωπος. Διαφέρουν λοιπόν και από τον Θεόν και από τον άνθρωπο˙ ίστανται μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ο δε άνθρωπος μεταξύ αγγέλων και της υπολοίπου κτιστής και θνητής φύσεως.

Εφ’ όσον οι άγγελοι είναι στρατός του ουρανίου Βασιλέως, έχουν κάποια οργάνωση και διοίκηση˙ δεν είναι ένα κοπάδι, διότι ο Θεός είναι Θεός τάξεως και ευπρεπείας, και η ρύθμιση κατά τάξιν, κατ’ ευπρέπειαν, κατ’ αξιώματα, ισχύει σε όλα τα θέματα της Βασιλείας των Ουρανών, αντίτυπο της οποίας είναι η Εκκλησία.

Οι Πατέρες, έχοντας Πνεύμα Θεού, με τα θεόπνευστα, αληθινά και ανώτερα κάθε ανθρωπίνου κριτηρίου και κινήτρου συγγράμματά τους, μας μίλησαν και περί των Αγγέλων. Άλλοι εξ αυτών διαιρούν τα τάγματα κατά δυάδες, άλλοι κατά τριάδες, και λέγουν ότι το κάθε τάγμα έχει τον αρχιστράτηγό του. Δεν γίνεται όμως σαφής διάκρισις των ταγμάτων στη Γραφή. Η Αγία Γραφή και οι πρώτοι συγγράψαντες περί των Αγγέλων, όπως ο άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο άγιος Νικήτας ο Στηθάτος, και όλοι γενικώς οι Πατέρες δέχονται ότι είναι ταξιαρχίες, δηλαδή εννέα τάγματα αγγέλων.

Ο απόστολος Παύλος λέγει ότι η πάλη ημών γίνεται «προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου». Από αυτό συμπεραίνουμε ότι πρόκειται περί δύο αγγελικών ταγμάτων, από τα οποία φαίνεται ότι εξέπεσε πολύς αριθμός αγγέλων και έγιναν δαίμονες. Άλλοι λένε ότι ένα ολόκληρο τάγμα, το δέκατο, του οποίου αρχιστράτηγος ήταν ο Εωσφόρος, έπεσε όλο. Οι άγγελοι του τάγματος αυτού παρασύρθηκαν από τον αρχιστράτηγό τους, και αυτό είναι φυσικό̇˙ το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Άλλοι όμως, βάσει του χωρίου του αποστόλου Παύλου και άλλων χωρίων, λένε ότι έπεσαν κάποιοι από όλα τα τάγματα, διότι όλα τα τάγματα αποτελούν ένα στράτευμα και το κακό μεταδόθηκε παντού.

Τα τάγματα είναι εννέα: χερουβίμ, σεραφίμ, θρόνοι, κυριότητες, δυνάμεις, εξουσίες, αρχές, αρχάγγελοι και άγγελοι. Από τους αρχαγγέλους εμείς γνωρίζομε δύο, τον Γαβριήλ και τον Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ προέστη της αγγελικής συνάξεως, είπε το «πρόσχωμεν», και ευθύς αμέσως σταμάτησε η ανταρσία στον ουρανό, γι’ αυτό και κατέχει περίοπτη θέση στις καρδιές μας και στην σημερινή εκκλησιαστική μας σύναξη. Αρχάγγελος πιθανόν να ήταν και ο Εωσφόρος -κατ’ άλλους, ήταν ο εξέχων νους ενός δεκάτου τάγματος ή του πρώτου κατά τάξιν τάγματος-, γι’ αυτό και ο Μιχαήλ έλαβε αμέσως τα μέτρα του.

Από τους αγγέλους γνωρίζομε επίσης τον Αζαρία, τον Ραφαήλ, τον ειδικό για τα ταξίδια, και τον Μισαήλ̇˙ δεν γνωρίζομε όμως όλους τους αγγέλους. Στην απόκρυφη γραμματεία καταγράφονται ονόματα πολλών αγγέλων. Η Εκκλησία μας συνηθίζει να μη μεριμνά ψάχνοντας να βρει όσα δεν μας αναφέρει η Αγία Γραφή. Για τους αρχαγγέλους έχουμε κάποια γνώση, αλλά δεν ξέρουμε πως ακριβώς διαρθρούται η υπόλοιπη ουράνια ιεραρχία.

Βάσει της εικονικής διαρθρώσεως της ουρανίας ιεραρχίας υπό του αγίου Διονυσίου, που μάλλον έχει αντιστοιχία με την αλήθεια του ουρανού, διαρθρώθηκε η ιεραρχία επί της γης. Έτσι έχουμε τους αρχιερείς, τους ιερείς, τους διακόνους, τους μοναχούς, τους λαϊκούς και τους υπολοίπους βαθμούς. Οι βαθμοί δηλαδή της ιερωσύνης έχουν αντιστοιχία με τις ταξιαρχίες των αγγέλων……

Ας ζούμε με την πίστη της παρουσίας και της εγγύτητος του Θεού. Ας ορώμεν την πραγματικότητα των ουρανίων και ας καταλήγωμε στις ουράνιες δυνάμεις, για να έχωμε την αληθινή θέση ενώπιον του Θεού και να είμαστε και εμείς άγγελοι κατενώπιόν του.

Αρχιμ. Αιμιλιανού, ΛΟΓΟΙ ΕΟΡΤΙΟΙ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΟΙ, «Οι Αρχάγγελοι στην καθημερινή μας ζωή», *Κατήχησις στην Ι. Μονή Σίμωνος Πέτρας, 8.11.1986. (σύνδεσμος μηνύματος)


28/10/2018
ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ
…..Όπως απαιτούσε το έθιμο, ο Γαλέριος διοργάνωσε στο αμφιθέατρο της Θεσσαλονίκης αθλοπαιδιές και αγώνες μονομάχων. Είχε φέρει μαζί του τον Λυαίο, έναν γίγαντα της φυλής των Βανδάλων προικισμένο με ηράκλεια δύναμη. Ήταν τόσο ρωμαλέος και επιδέξιος μονομάχος ώστε κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί μπροστά του. Ο Νέστωρ, ένας νεαρός χριστιανός, βλέποντας την κενή και μάταιη δόξα που προσποριζόταν ο αυτοκράτορας από τις νίκες του πρωταθλητού μονομάχου, αποφάσισε να του δείξει ότι ο Χριστός είναι ο μόνος παντοδύναμος. Έτρεξε στο λουτρό όπου ήταν φυλακισμένος ο Δημήτριος και του ζήτησε να τον συνδράμει με την προσευχή του ώστε να καταβάλει τον γίγαντα. Ο μάρτυς έκανε το σημείο του σταυρού στο μέτωπο και στην καρδιά του νεαρού αγωνιστή και τον έστειλε στο στάδιο σαν άλλο Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ (Α´Βασ. 17). 

Ο Νέστωρ έφτασε στο αμφιθέατρο την στιγμή που οι κήρυκες διαλαλούσαν και φώναζαν εάν κάποιος ήθελε να αντιμετωπίσει τον Λυαίο. Προχώρησε τότε και στάθηκε μπροστά στην αυτοκρατορική κερκίδα, έριξε καταγής τον χιτώνα του και φώναξε: «Θεέ του Δημητρίου βοήθει μοι!». Ήδη στην πρώτη συμπλοκή, τη στιγμή που ο γίγαντας ορμούσε καταπάνω στο λεπτοκαμωμένο νέο, ο Νέστωρ του ξέφυγε μ᾽ έναν ελιγμό και τον τραυμάτισε θανάσιμα στην καρδιά με το εγχειρίδιό του. Όλοι έμειναν άναυδοι βλέποντας αυτό το θαύμα και αναρωτιόντουσαν πώς ήταν δυνατόν ο ακαταμάχητος βάρβαρος να πέσει τόσο εύκολα νεκρός από το χτύπημα ενός παιδιού. 

Πράγματι, ο νεαρός Χριστιανός, δεν εμπιστεύτηκε ούτε τη σωματική του δύναμη ούτε τα όπλα του, αλλά εναπόθεσε όλη του την ελπίδα στον Κύριο, τον εν πολέμω κραταιόν, ο οποίος παραδίδει στα χέρια των πιστών Του τους εχθρούς τους. Αντί να υποταγεί σε αυτό το σημείο της δυνάμεως του Θεού, ο αυτοκράτορας κατελήφθη από μεγάλη οργή και διέταξε να συλλάβουν επί τόπου τον Νέστορα, να τον οδηγήσουν εκτός της πόλεως και να τον αποκεφαλίσουν. Έχοντας δε ακούσει τον νέο να επικαλείται τον Θεό του Δημητρίου, υποψιάστηκε ότι ο Δημήτριος χρησιμοποίησε κάποιο μαγικό τέχνασμα και διέταξε τους στρατιώτες του να τον λογχίσουν μέσα στο κελλί χωρίς άλλη δικαστική διαδικασία. 

Κάποιοι χριστιανοί που ήταν παρόντες όταν θανατώθηκε ο άγιος, περίμεναν να φύγουν οι στρατιώτες και μετά ενταφίασαν ευλαβικά το σκήνωμά του.
(σύνδεσμος μηνύματος)

21/10/2018
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κάθε φορά, που εορτάζουμε τη μνήμη ενός αγίου μάρτυρα της πίστεώς μας, είναι φυσικό η σκέψη μας, οδηγημένη από την ορθόδοξη ευσέβειά μας, να πηγαίνει στα χρόνια εκείνα, που η Εκκλησία αντιμετώπιζε τους διωγμούς της ειδωλολατρίας. Τρεις αιώνες ολόκληρους, ποτάμι έτρεξε το αίμα των χριστιανών, ποτίζοντας το δέντρο της νέας πίστεως, που από τα Ιεροσόλυμα ξεχύθηκε και κηρύχτηκε στην οικουμένη, για να νικήσει τελικά τον κόσμο. Αυτή ήταν η εντολή του  Ιησού Χριστού προς τους μαθητές του μετά την Ανάσταση˙ να πορευτούν και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σ’ όλη την κτίση, σ’ όλους δηλαδή τους λαούς… Το κήρυγμα των Αποστόλων, όπως το συνόψισε ο απόστολος Παύλος, όταν ήρθε στην Αθήνα, ήταν ο Ιησούς και η Ανάσταση. Όχι δηλαδή μια θεωρητική διδασκαλία, σαν τις φιλοσοφικές θεωρίες των αρχαίων, ούτε μια ιδεολογία κι ένα κοινωνικοπολιτικό σύστημα, σαν κι αυτά πού ξέρομε στον καιρό μας, αλλά ένα πρόσωπο κι ένα γεγονός.

Είναι ανάγκη πάντα, και μάλιστα στους δύσκολους καιρούς σήμερα για την πίστη μας, να έχουμε ριζωμένη μέσα μας την αίσθηση του διωγμού και του μαρτυρίου, γιατί είναι αλήθεια, που δεν μπορούμε να την αγνοούμε και να μην τη βλέπουμε ότι η πίστη μας δοκιμάζεται και η Εκκλησία διώκεται. Οι ιστορικοί λένε πως δέκα είναι οι αρχαίοι διωγμοί κατά της χριστιανικής πίστεως και της Εκκλησίας, μα πρέπει να σκεφτούμε μήπως άρχισε στον καιρό μας ένας ενδέκατος διωγμός, πιο σκληρός και πιο άγριος από τους αρχαίους διωγμούς. Γιατί τώρα η αθεῒα οργανωμένη και όλα τα μέσα του διωγμού είναι πιο τέλεια και πιο αποτελεσματικά.

Η Εκκλησία εορτάζει τις μνήμες των αγίων, ακριβώς για να φέρει κοντά μας τα ιερά τους πρόσωπα και να μας προτρέψει να μιμηθούμε το παράδειγμά τους˙ για να κρατάει ζωντανή την πίστη μας με τη μνήμη εκείνων, που όχι μόνο μαρτύρησαν για την πίστη, αλλά και «εμαρτυρήθησαν διά της πίστεως». Γιατί αυτή τη διπλή σημασία έχει ο θάνατος των αγίων μαρτύρων˙ βεβαιώνει την αλήθεια της πίστεως για την οποία πεθαίνουν, και το ίδιο βεβαιώνει την πίστη εκείνων που πεθαίνουν.

…Η σημερινή εορτή, συνδέεται με το πρόσωπο ενός γενναίου αθλητή της πίστεως και με όλα τα γεγονότα που συνοδεύουν την άθληση και το μαρτύριο του αγίου Δημητρίου˙ κι ακόμα με όλα τα γεγονότα της ιστορίας, στα οποία ο άγιος έδειξε την ιδιαίτερη προστασία του στην πόλη που γεννήθηκε και μαρτύρησε.

Αυτή η πόλη, η Θεσσαλονίκη, πολλές φορές κινδύνεψε και πάντα την προστάτεψε ο Άγιός της από βαρβαρικές επιδρομές κι εξακολουθεί να την προστατεύει και να την φυλάει, σαν δική του πόλη, η οποία δέχτηκε το αίμα του, στην οποία υπάρχει ο τάφος κι ο περίφημος σε όλη την ορθοδοξία ναός του. Ο άγιος μεγαλομάρτυρας Δημήτριος, ο νέος και ανδρείος αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού, αναδείχτηκε πιο ωραίος και πιο ανδρείος ως αθλητής και μάρτυρας της πίστεως, που ελογχεύθη σαν τον Ιησού Χριστό, που απέθανε κι αυτός, καθώς ο Χριστός, νέος, στεφανωμένος με το αίμα του μαρτυρίου του, που από τον τάφο του ανάβλυσε μύρο, καθώς από τον τάφο του Χριστού ανέτειλε το φως και η ζωή του κόσμου.

Να τώρα τα λόγια ενός τροπαρίου, που ψάλλαμε σήμερα στον όρθρο της εορτής του. «Με αδίστακτη πίστη και με ανδρεία, ο αθλοφόρος του Χριστού νίκησε το θράσος των τυράννων, και σαν γενναίος αθλητής, πάλεψε και έριξε κάτω τον πονηρό εχθρό της σωτηρίας μας. Έτσι, για τους βασανισμούς που υπέφερε, έλαβε αμοιβή την χάρη των θαυμάτων από το Θεό, που είναι ο μόνος αγωνοθέτης των αγίων. Σ’ αυτόν τώρα ο άγιος πρεσβεύει, για να βρούμε έλεος και σωτηρία». Να και το δεύτερο τροπάριο˙ είναι μια δέηση και παράκληση του πιστού λαού προς τον άγιο μεγαλομάρτυρα Δημήτριο το μυροβλύτη. «Άγιε Δημήτριε, μάρτυρα του Κυρίου, εσένα που τόσο σε αγαπούμε με πίστη, σε παρακαλούμε να μας γλυτώσεις από τους πολλούς και διάφορους κινδύνους, που μας απειλούν και να γιατρέψεις τα ψυχικά και σωματικά μας τραύματα. Σύντριψε, άγιε, και ματαίωσε τις περήφανες απειλές των εχθρών μας και φέρε ειρήνη στη ζωή μας, παντοτινά για να σε τιμούμε» και να δοξάζουμε το Θεό, στον οποίο ανήκει κάθε τιμή και δόξα στους αιώνες. Αμήν.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, τόμος Α΄, ομιλίες στις ακίνητες εορτές της Εκκλησίας, Επισκόπου Διονυσίου Ψαριανού(+) Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης (σύνδεσμος μηνύματος)

14/10/2018
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Η ιστορία του κόσμου είναι ένα οικοδόμημα, του οποίου εμείς είμαστε πέτρες. Εάν κάθε άνθρωπος κατάφερνε να δημιουργήσει από τον εαυτό του μία λαξευμένη και λεία πέτρα, θα ήταν αρκετό απ’ αυτόν. Εάν κατάφερνε ακόμα να βοηθήσει και τους άλλους να λαξευτούν και να λειανθούν, θα έπραττε περισσότερα. 

Μία αγαθή πράξη ο άνθρωπος μπορεί να κάνει και επάνω στον εαυτό του. Το να διαφωτίσεις τον εαυτό σου και να τον κάνεις ευγενικό – τούτη είναι μία μεγάλη και αγαθή πράξη. Και αυτή η πράξη δεν είναι μόνο ατομικό αλλά και γενικό αγαθό. Όταν σ’ ένα κτίριο μία πέτρα είναι περισσότερο λαξευμένη και λειασμένη, το κτίριο ανεβαίνει σε αξία και σε ομορφιά. Και η ιστορία του κόσμου παίρνει αξία και ομορφιά με κάθε καλή και ωραία ψυχή. Ας βοηθήσει, λοιπόν, τουλάχιστον τον εαυτό του όποιος δεν είναι σε θέση να βοηθήσει και τον άλλον. 

Όμως, το να βοηθήσει τον εαυτό του δεν σημαίνει να ασφαλίσει την περιουσία για τριακόσια χρόνια ακόμα εδώ στη γη, αλλά να βιώσει μια μακρά και βαθιά επανάσταση εναντίον του κακού μέσα του και να πάρει τελικά και αποφασιστικά την πλευρά του καλού. Είναι πιο δύσκολο να βιώσεις αυτή την εσωτερική επανάσταση από το να αποκτήσεις πλούτο για τριακόσια χρόνια. 

Ο ασκητισμός κάνει πιο εύκολη αυτή την εσωτερική επανάσταση μέσα στον άνθρωπο. Οι ασκητές απομονώνονταν μόνο για να μπορέσουν στην ησυχία να παρατηρούν τον εαυτό τους και μέσα τους να ανάβει ένα φως. Όμως, πιστέψτε με, κανένα φως δεν λάμπει μόνο στον εαυτό του. Το φως, το οποίο εμείς καταφέρνουμε να ανάψουμε μέσα μας με μακρά εξέγερση ενάντια στην αμαρτία και τις αδυναμίες, με μακρά τριβή, δεν θα λάμπει μόνο σε μας, αλλά θα το βλέπουν κι εκείνοι που βρίσκονται στο σκοτάδι γύρω μας.
Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Αργά βαδίζει ο Χριστός. (σύνδεσμος μηνύματος)

06/10/2018
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ
Ἕνα ἀπὸ τὰ τρία μᾶς φέρνει ὁ νοῦς, ὅταν θέλουμε να προσευχηθοῦμε: ἤ παλιὰ πράγματα, καλὰ ἤ κακά, ὁπότε εἶναι ἐπιστροφὴ στὸν ἑαυτό μας, ἤ νέες φροντίδες, ἤ τὸ πρόσωπο τοῦ λελυπηκότος. Κάποιον ποὺ μᾶς λύπησε, ποὺ μᾶς ἀδίκησε, ποὺ μᾶς καταφρόνησε, ποὺ δὲν μᾶς ἄκουσε.

Ἀλλὰ ποιο ἀπὸ τὰ τρία, ποὺ μᾶς φέρνει ἡ μνήμη, εἶναι τὸ πιὸ δύσκολο; Σίγουρα ὁ λελυπηκώς, διότι τὰ ἄλλα εἶναι ὁ ἑαυτός μας καὶ τὸ ἐνδιαφέρον μας. Ὁ λελυπηκὼς εἶναι ὁ ἐχθρός μας, εἶναι ὁ ἐρχόμενος σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸν ἑαυτό μας, ἐνῶ τὰ ἄλλα μᾶς δημιουργοῦν αὐταρέσκεια. Αὐτὸς μᾶς δημιουργεῖ ἀντίθεση, ἀντίδρασι καὶ ἀντιδιαστολή, μᾶς ἀφαιρεῖ την χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη. Μόλις ἡ μνήμη μᾶς φέρει τὸ πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος , ἔστω καὶ ἄν εἶναι μακρυά μας, μᾶ λύπησε, μᾶς ἀδίκησε, μᾶς ἀπασχόλησε ἤ μᾶς ξέχασε, δὲν μᾶς ἀγάπησε ἤ μᾶς περιφρόνησε, ἐξαρθρώνονται οἱ δυνάμεις μας.

Γι᾽ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε ἄνθρωποι ποὺ ἔχουμε οὐράνια σκέψη, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχουν οἱ λυποῦντες ἡμᾶς. Ὅταν θὰ σκεπτώμεθα ἔτσι, δὲν θὰ μᾶς λυπεῖ κανένας. Ἅπαξ καὶ ὑπάρχει κάτι ἐνδιάθετο, κάποια θέλησις μέσα μας ἤ κάποια ἐπιθυμία, κάποια ἀντίληψις ἤ γνώμη, ὁπωσδήποτε θὰ ὑπάρξουν οἱ λελυπηκότες , διότι ἐκεῖνοι θὰ ἔχουν μέσα τους ἀντίθετη θέληση, ἐπιθυμία…..

Ἄς μὴν ἔχουμε κάτι, γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχουν οἱ λυποῦντες ἡμᾶς, οἱ ὁποῖοι ὀρθώνονται σὰν βουνὰ μπροστά μας καὶ μᾶς ἐμποδίζουν.


Ἀρχιμανδρίτου Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτου, Περί προσευχῆς, ἑρμηνεία στὸν ὅσιο Νεῖλο τὸν ἀσκητή, Ἴνδικτος, σ. 109-110 (σύνδεσμος μηνύματος)


23/09/2018
Πνευματικές δοκιμασίες

Όταν ο άνθρωπος «πλανάται» υπό του εχθρού και ακολουθεί αυτόν, δεν κατανοεί τί είναι ο εχθρός, δεν γνωρίζει την έντασιν του αμέσου μετ’ αυτού αγώνος, και πάσχει, διότι οδηγείται υπ’ αυτού εκ του φωτός της αληθούς ζωής εις το σκότος, εν ώ εκείνος διαμένει. Τα πάθη ταύτα φέρουν επ’ αυτών την σφραγίδα της πνευματικής τυφλότητος. Εις ωρισμένας περιπτώσεις ο εχθρός επιφέρει ανήσυχον τινά τέρψιν διά της υπερηφάνου συνειδήσεως του δήθεν μεγαλείου αυτού. Εις άλλας, προξενών εις την ψυχήν μέγαν πόνον, παρακινεί αυτήν κατά του Θεού. Και εκείνη, μη εννοούσα την πραγματικήν αιτίαν των πόνων αυτής, μετά μίσους στρέφεται κατά του Θεού.

Η γνωρίσασα όμως την αγάπην του Θεού ευσεβής ψυχή πάσχει εκ του αμέσου αγώνος προς τον εχθρόν. Η κατ’ αυτής ορμώσα δύναμις του κακού, του διαβόλου, είναι μεγάλη, και βλέπει ο άνθρωπος καθαρώς ότι αύτη δύναται να συντρίψει αυτόν έως τέλους.

Εν τη πρώτη περιπτώσει, συνήθως παλαίει η ψυχή επί μακρόν, μη ευρίσκουσα διέξοδον προς τον Θεόν. Εν τη δευτέρα, ο Θεός εν μεγάλω φωτί εμφανίζεται εις τον άνθρωπον, όταν λήξει ο καιρός της δοκιμασίας, η διάρκεια και η δύναμις της οποίας είναι μεμετρημέναι υπό του Θεού. Εις τινάς περιπτώσεις διαρκεί δύο έως τρία λεπτά, εις άλλας μίαν ώραν ή και πλείον αυτής, είς δε ασκητής διέμεινεν εν αυτή επί τρεις ημέρας. Η διάρκεια του χρόνου δυνατόν να εξαρτηθεί αφ’ ενός μεν εκ της μικροτέρας εντάσεως του αγώνος, αφ’ ετέρου δε εκ της μεγαλυτέρας αντοχής του ανθρώπου, διότι δεν είναι ίση η δύναμις των ψυχών.

Από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Ο άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας 1995, σ.270-271 (σύνδεσμος μηνύματος)

16/09/2018
Ύψωσις του τιμίου Σταυρού

…..Μήπως όμως και ολόκληρος η Εκκλησία μας, οι ιεροί μας ναοί, τα άγια σκεύη και καλύμματα, δεν φέρουν σταυρούς; Οι Χριστιανοί εις την καρδίαν και εις το στήθος δεν φέρουν τον σταυρόν και αι χείρες των δεν διαγράφουν επί του σώματος ημέρας και νυκτός τον σταυρόν;
Είναι φυσικόν, διότι ο σταυρός είναι βίωμα και κτήμα και σημαία της Εκκλησίας. Έξω από την Εκκλησίαν οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν την Εκκλησίαν ως μητέρα, νοιώθουν τον σταυρόν ως μωρίαν, ως θρησκόληπτον σημάδι, ως κατάραν ή αξιοβλασφήμητον πράγμα. Μόνον ένας πιστός κατανοεί την μοναδικήν του σημασίαν και δύναται να βιώσει την δυναμικήν του ενέργειαν.
Όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ο σταυρός είναι η δόξα και η τιμή του Χριστού, επειδή μύρια αγαθά δια του σταυρού εγένετο. Ο θάνατος κατεπατήθη, η κατάρα εξωστρακίσθη,, ο άδης εσκυλεύθη, η αμαρτία ηφανίσθη, η ανάστασις έγινε δικαίωμα όλων, οι άνθρωποι επανέκτησαν την ελευθερίαν από την δουλεία των παθών, η σωτηρία εφυτεύθη, η αληθινή ζωή εξεπήγασεν από τον σταυρόν. Ο σταυρός έγινε η καθημερινή μας χαρά, πόσις και ευφροσύνη.
Δικαίως λοιπόν ο σταυρός είναι από τα πλέον σεβαστά εις τους πιστούς ιερά αντικείμενα και είναι πολύ δύσκολον να εύρεις χριστιανόν, ο οποίος δεν έχει σταυρόν και δεν τον τιμά και αγαπά με όλην του την καρδίαν…….
Ο ίδιος ο Χριστός έπαθεν «ημίν υπολιμπάνων υπογραμμόν», δια να ακολουθήσωμεν τα ίχνη του, δηλαδή να συμμετέχομεν εις τον θάνατον αυτού. Έτσι ο σταυρός έγινε το μέσον και ο τρόπος μιμήσεως αυτού, ο δρόμος ο μοναδικός, δια να φθάσωμεν εις την θείαν δόξαν και κατάπαυσιν.
Την οδόν του σταυρού εβάδισαν όλοι οι άγιοι και δι᾽ αυτής ηγιάσθησαν. Είναι μεγάλη ευλογία του Θεού, την οποίαν εκατομμύρια άνθρώπων εδέχθησαν, εβίωσαν και επέτυχον όλων των επαγγελιών του Θεού, συναγαλλόμενοι μετ᾽ αυτού εν ουρανοίς. Είναι βίωμα όλων εκείνων, οι οποίοι επλήρωσαν τον παράδεισον και οι οποίοι καθημέραν βιούντες μυστικώς μεθ᾽ ημών, μας μεταδίδουν την αγάπην και την βιωματικήν σχέσιν των με τον σταυρόν.
Ενεφυτεύθη εις την καρδίαν του ανθρώπου ο σταυρός, διότι μετ᾽ αυτού συνάπτεται κάθε ψυχή. Η Εκκλησία μεταδίδει αυτό το βίωμά της εις έκαστον εξ ημών, ακόμη και εις τον τελευταίον αμαρτωλόν. Ο σταυρός του Κυρίου υπεισέρχεται εις το είναι μας ως βρώσις και γνωρίζομεν την γεύσιν του εις την καρδίαν μας.

Από το βιβλίο, Αρχιμ. Αιμιλιανού, Κατηχήσεις και Λόγοι 5. Σταθμοί στην πνευματική ζωή. Από την πτώση στην αιωνιότητα, εκδ. Ορμύλια 2003, σ. 5-7. (σύνδεσμος μηνύματος)

09/09/2018
Γεννέθλιο της Θεοτόκου
Προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύσι ο Χριστός, θέλησε να συμμετάσχει στην πεπτωκυία κατάστασή μας κατά πάντα, πλην της αμαρτίας. Γι᾽ αυτό και ο Θεός του ευτρέπισε μία άμωμη κατοικία, μία παρθενική κιβωτό, την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία, αν και υπέκειτο στον θάνατο και στην καταδίκη των προπατόρων μας, είχε εκλεγεί από τον Θεό πρό των αιώνων, για να γίνει η νέα Εύα, η Μητέρα του Σωτήρος Χριστού, το αίτιον της απολυτρώσεώς μας και το πρότυπο της χριστιανικής αγιότητος…… Μετά την παρέλευση των εννέα μηνών, η Άννα γέννησε και ρώτησε την μαία τί παιδί γεννήθηκε. Αυτή απάντησε «θήλυ». Είπε δε η Άννα, «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη» και ξάπλωσε στοργικά το βρέφος. Όταν συμπληρώθηκαν και οι καθωρισμένες από τον Νόμο ημέρες του καθαρμού της, σηκώθηκε, πλύθηκε, θήλασε το παιδί και του έδωσε το όνομα «Μαρία». 
Το μυστήριο που προσδοκούσαν οι πατριάρχαι, οι κριταί και οι προφήται, και δια του οποίου ο Θεός πραγματοποίησε το σωτήριο σχέδιό του, το αποκεκρυμμένο από κτίσεως κόσμου.
Από τον Νέο Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Εκδόσεις Ορμύλια 2001 (σύνδεσμος μηνύματος)

02/09/2018
Αγαπητοί μου Αγιοχαραλαμπίτες, χαίρετε!

Μετά την καλοκαιρινή διακοπή για αλλαγή παραστάσεων (ωφελίμων για ξεκούραση κατά την άποψη πολλών) θεωρώ ότι ο καθένας μας επιστρέφει με χαρά στη βάση μας, όπου μας περιμένει η στοργική αγκαλιά του Αγίου μας, για να μας θάλψει και να μας δυναμώσει με την ευλογία του στον αγώνα της θεογνωσίας στη νέα εκκλησιαστική χρονιά.

Είναι γνωστό ότι ο χρόνος μας δόθηκε από τον Θεό προκειμένου να προετοιμαστούμε για την είσοδό μας στην αιώνια και γι᾽αυτό άχρονη Βασιλεία Του. Η βίωση των εσχάτων στο πλαίσιο του ευαγγελικού λόγου «μετανοείτε ήγγικε γαρ η Βασιλεία των ουρανών» είναι η ευλογία που παραχωρεί ο Θεός στη ζωή μας, ως το εφαλτήριο που θα μας εκτινάξει και η γέφυρα που θα μας μεταφέρει κατευθείαν στον θρόνο Του.

Ας το σκεφτούμε, ας το αποφασίσουμε και ας προχωρήσουμε στην εφαρμογή του. Ας γίνει ο στόχος μας για τη νέα χρονιά.

Με πολλές ευχές και εν Χριστώ Αγάπη,
Καλή και ευλογημένη Εκκλησιαστική χρονιά.

Ο Οικονόμος του Μετοχίου
π. Αθανάσιος